Transport met vrachtwagens

Wanneer je goederen snel van A naar B wilt laten vervoeren, dan is de keuze voor vrachtvervoer een juiste. Transport van goederen via vrachtwagens is een voordelige en adequate manier om zeker te zijn van een goede doorstroom van je goederen. Daar waar het ene transportbedrijf je helpt om je goederen via de weg naar de koper te krijgen, zijn andere transportbedrijven juist gespecialiseerd in het gehele productieproces, van inpakken tot distributie. Door je goed te oriënteren op de mogelijkheden van transport met vrachtwagens, vind je al gauw een passende oplossing voor jouw bedrijf. Veel zaken omtrent vrachtvervoer liggen in de wet vastgelegd, wat een betrouwbare samenwerking met transportbedrijven over de weg eenvoudig mogelijk maakt.

Definitie vrachtvervoer
Vrachtvervoer staat voor al het soort vervoer van goederen dat plaatsvindt over de weg in het laadruim van een vrachtwagen. Dit laadruim moet puur en alleen ingericht zijn voor transport. Een dergelijke vrachtwagen kan eventueel uitgebreid zijn met een aanhanger, of voorkomen in combinatie met een oplegger. In elk van deze gevallen dient de vrachtwagencombinatie een laadvermogen van minstens 500 kilogram hebben. Dit geldt ook wanneer de vrachtwagen zonder inhoud zich op de weg begeeft en daarmee niet alleen tijdens het laden en lossen. Is het totale laadvermogen minder dan 500 kilogram, dan valt het transport onder een kleine vorm van transport zoals de auto of de bestelbus. Ook voor privévervoer geldt dat dit niet onder het officiële vrachtvervoer valt.

zwaar transport


LTL versus FTL

Het is een misverstand dat iedere vrachtwagen op de weg een complete lading vervoert. Veel transportbedrijven gaan in zee met verschillende opdrachtgevers. Dit levert ook een verschil in lading op. Veel vrachtwagens van transportbedrijven die zich op de openbare weg begeven zijn in zee gegaan met een enkele opdrachtgever. De lading wordt dan FTL genoemd, Full Truckload. Wanneer de lading van een vrachtwagen gedeeltelijk gevuld is met een bepaalde lading, maar ook voor een deel met die van jou dan wordt dit LTL genoemd, Less Than Truckload. Daarnaast zijn er ook transportbedrijven die vaste rijtijden hanteren waar je gebruik van kunt maken. Dit kan in sommige gevallen aanzienlijk in de kosten schelen. Dit type vervoer wordt groepage genoemd en heeft als voordeel dat er doorgaans een levering binnen 24 tot 48 uur gegarandeerd kan worden.

Spoedgevallen

Soms kan het nodig zijn om een bepaald transport met spoed te laten vervoeren. In dat geval kunnen typen transport als FTL, LTL of zelfs groepage niet voldoende zijn. Daarom bestaan er transportbedrijven die gespecialiseerd zijn in spoedtransport. Tegen een bepaald tarief kan een geheel aan goederen soms binnen enkele uren opgepikt worden in een totale of gedeeltelijke lading. Vaak worden dergelijke ritten gevormd naargelang de vrachtwagen zich op de weg begeeft. Dit betekent dat je vaak alleen kosten hebt aan de daadwerkelijk alleen voor jou gemaakte kilometers.

Kosten voor transport
De kosten voor transport van goederen over de weg via vrachtwagens hangt naast bovengenoemde factoren nog van een aantal andere zaken af. Los van het type vervoer van FTL, LTL, groepage of spoed, is de grootte van de vrachtauto onder meer van belang voor de kosten van transport. Ook het aantal te maken kilometers is van belang, evenals de hoeveelheid aan services die het transportbedrijf moet leveren. Puur en alleen het vervoer van A naar B is uiteraard voordeliger dan wanneer het transportbedrijf ook tal van andere zaken moet overnemen, zoals administratie en distributie.

Soorten transportbedrijven
Transportbedrijven gespecialiseerd in vrachtvervoer zijn doorgaans op te delen in drie categorieën. De vervoeder zal zich alleen richten op het daadwerkelijke vervoer van de goederen. Wanneer deze een ondervervoerder inschakelt of wanneer je dit bij voorbaat graag wilt, dan kom je eerder terecht bij de expediteur. Deze treedt op als tussenpersoon tussen klant en vervoerder. Tot slot heb je bedrijven die praktische alle zaken omtrent vervoer, opslag en distributie regelen. Zij worden physical distributors genoemd. Ieder soort transportbedrijf zal je informeren over de mogelijkheden en werkwijze van hun bedrijf.

Share This: