Transport met auto

by ,

wegtransportIn het vervoer van goederen van leverancier A naar klant B zijn er tal van mogelijkheden beschikbaar. Door de lucht, over het water en over de weg zijn er veel transportbedrijven dagelijks in de weer om miljoenen goederen heen en weer te verslepen. Met name het transport over de weg is iets waar we dagelijks mee te maken krijgen. Veel snelwegen zijn gevuld met vrachtwagens, bestelbussen en personenauto’s die gericht zijn op transport. Hoewel een groot deel van de aandacht voor wegtransport uitgaat naar vrachtvervoer, is ook de auto een sterk middel om je goederen veilig en efficiënt op de plaats van bestemming te krijgen. Daar waar vrachtwagens vaak voor relatief grote en zware ladingen worden ingezet, kan het transport met de auto uitstekend dienstdoen voor goederen van middelgroot of klein formaat. Ook voor andere aspecten, zoals een levering van deur tot deur of een spoedlevering, kan de keuze voor transport met de auto gemaakt worden.

Groei van de autotransport
Voorheen was het wegtransport vooral bedoeld voor de handel tussen grote bedrijven, zowel nationaal als internationaal. Tegenwoordig is de markt voor goederenvervoer steeds meer versplinterd. Er is de laatste jaren een enorme groei aan zzp’ers ontstaan die wel afhankelijk zijn van goederenvervoer maar zich niet willen inlaten met grote transportbedrijven. Voor hen is een meer kleinschalige en laagdrempelige vorm van wegtransport geschikter, zoals de auto of de bestelbus. Daarnaast is het online aankopen doen door bedrijven en consumenten flink toegenomen. Dit heeft tot een sterke groei aan koeriers-, expresse- en pakketdiensten geleid. Deze transportbedrijven hebben als doel om goederen zo spoedig mogelijk van leverancier of opslag naar de klant te brengen, een klant die bovendien steeds sneller gevonden wil worden.

Koerier, expresse en pakket
Het transport met de auto is grofweg in drie categorieën in te delen. In feite is elke categorie een stapje hoger qua vervoersmogelijkheden. Zo is de koeriersdienst bij uitstek geschikt voor individueel transport op maat, zijn expresse-diensten al meer dan koeriersdiensten gericht op een algehele goederenstroom van leveranciers en opslagen naar verschillende klanten, en is de pakketdienst puur en alleen gericht op een zo spoedig mogelijke service tot wel binnen 24 uur. Voor ieder soort handel bestaat er een transportbedrijf op maat die dan wel met een koeriersdienst, dan wel met een expresse- of pakketendienst de klanten naar hun specifieke wens kan bedienen. Hierbij hangt het af van frequentie, hoeveelheid en levertijd van de goederen.

Goederen met spoed
In een enkele situatie kan zelfs een 24-uurslevering door bijvoorbeeld een pakkettendienst niet voldoende zijn, of dient er een vlot internationaal transport plaats te vinden dat niet te lang kan wachten. In dat geval zijn er meer dan genoeg transportbedrijven te vinden die hun auto’s inzetten voor spoedtransport. Goederen kunnen in dat geval al binnen enkele uren opgepikt worden en afgeleverd op de plaats van bestemming, zelfs bij internationale leveringen. Hoewel de kosten van een spoedlevering kan afwijken van een reguliere levering, hoeft een spoedlevering niet altijd veel duurder te zijn. Grotere transportbedrijven hebben soms auto’s in dienst die continu op de weg zijn en daarom altijd wel eentje bij jou in de buurt die een aantal kilometers voor je kan maken.

Prijsinvloeden
Er zijn verschillende factoren van invloed op de kostprijs van transport per auto. De afstand die een auto voor je moet afleggen en of dit ook over de grens plaatsvindt is allereerst van belang. Daarnaast hangt het van de grootte van de benodigde auto af en of deze alleen voor jou rijdt of een levering van meerdere klanten combineert. Ook maakt het uit op welke termijn een levering moet plaatsvinden. Naast deze reeds genoemde factoren spelen er nog een aantal zaken mee die van invloed kunnen zijn op de kosten van autotransport. In de sectoren van KEP kan het afhangen in hoeverre je een eenmalige dienst kunt afnemen, of dat er een contract afgesloten kan worden voor een langer dienstverband. Verder is het type lading van belang.

Share This:

Transport met vrachtwagens

by ,

Wanneer je goederen snel van A naar B wilt laten vervoeren, dan is de keuze voor vrachtvervoer een juiste. Transport van goederen via vrachtwagens is een voordelige en adequate manier om zeker te zijn van een goede doorstroom van je goederen. Daar waar het ene transportbedrijf je helpt om je goederen via de weg naar de koper te krijgen, zijn andere transportbedrijven juist gespecialiseerd in het gehele productieproces, van inpakken tot distributie. Door je goed te oriënteren op de mogelijkheden van transport met vrachtwagens, vind je al gauw een passende oplossing voor jouw bedrijf. Veel zaken omtrent vrachtvervoer liggen in de wet vastgelegd, wat een betrouwbare samenwerking met transportbedrijven over de weg eenvoudig mogelijk maakt.

Definitie vrachtvervoer
Vrachtvervoer staat voor al het soort vervoer van goederen dat plaatsvindt over de weg in het laadruim van een vrachtwagen. Dit laadruim moet puur en alleen ingericht zijn voor transport. Een dergelijke vrachtwagen kan eventueel uitgebreid zijn met een aanhanger, of voorkomen in combinatie met een oplegger. In elk van deze gevallen dient de vrachtwagencombinatie een laadvermogen van minstens 500 kilogram hebben. Dit geldt ook wanneer de vrachtwagen zonder inhoud zich op de weg begeeft en daarmee niet alleen tijdens het laden en lossen. Is het totale laadvermogen minder dan 500 kilogram, dan valt het transport onder een kleine vorm van transport zoals de auto of de bestelbus. Ook voor privévervoer geldt dat dit niet onder het officiële vrachtvervoer valt.

zwaar transport


LTL versus FTL

Het is een misverstand dat iedere vrachtwagen op de weg een complete lading vervoert. Veel transportbedrijven gaan in zee met verschillende opdrachtgevers. Dit levert ook een verschil in lading op. Veel vrachtwagens van transportbedrijven die zich op de openbare weg begeven zijn in zee gegaan met een enkele opdrachtgever. De lading wordt dan FTL genoemd, Full Truckload. Wanneer de lading van een vrachtwagen gedeeltelijk gevuld is met een bepaalde lading, maar ook voor een deel met die van jou dan wordt dit LTL genoemd, Less Than Truckload. Daarnaast zijn er ook transportbedrijven die vaste rijtijden hanteren waar je gebruik van kunt maken. Dit kan in sommige gevallen aanzienlijk in de kosten schelen. Dit type vervoer wordt groepage genoemd en heeft als voordeel dat er doorgaans een levering binnen 24 tot 48 uur gegarandeerd kan worden.

Spoedgevallen

Soms kan het nodig zijn om een bepaald transport met spoed te laten vervoeren. In dat geval kunnen typen transport als FTL, LTL of zelfs groepage niet voldoende zijn. Daarom bestaan er transportbedrijven die gespecialiseerd zijn in spoedtransport. Tegen een bepaald tarief kan een geheel aan goederen soms binnen enkele uren opgepikt worden in een totale of gedeeltelijke lading. Vaak worden dergelijke ritten gevormd naargelang de vrachtwagen zich op de weg begeeft. Dit betekent dat je vaak alleen kosten hebt aan de daadwerkelijk alleen voor jou gemaakte kilometers.

Kosten voor transport
De kosten voor transport van goederen over de weg via vrachtwagens hangt naast bovengenoemde factoren nog van een aantal andere zaken af. Los van het type vervoer van FTL, LTL, groepage of spoed, is de grootte van de vrachtauto onder meer van belang voor de kosten van transport. Ook het aantal te maken kilometers is van belang, evenals de hoeveelheid aan services die het transportbedrijf moet leveren. Puur en alleen het vervoer van A naar B is uiteraard voordeliger dan wanneer het transportbedrijf ook tal van andere zaken moet overnemen, zoals administratie en distributie.

Soorten transportbedrijven
Transportbedrijven gespecialiseerd in vrachtvervoer zijn doorgaans op te delen in drie categorieën. De vervoeder zal zich alleen richten op het daadwerkelijke vervoer van de goederen. Wanneer deze een ondervervoerder inschakelt of wanneer je dit bij voorbaat graag wilt, dan kom je eerder terecht bij de expediteur. Deze treedt op als tussenpersoon tussen klant en vervoerder. Tot slot heb je bedrijven die praktische alle zaken omtrent vervoer, opslag en distributie regelen. Zij worden physical distributors genoemd. Ieder soort transportbedrijf zal je informeren over de mogelijkheden en werkwijze van hun bedrijf.

Share This: